XVII MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W WYCISKANIU

28 marca odbędą się XVII Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Sztangę Leżąc RAW. Zawody odbywają się w Międzylesiu.

REGULAMIN ZAWODÓW !!!

I CEL IMPREZY
1.Popularyzacja wyciskania sztangi leżąc.
2.Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska RAW w poszczególnych kategoriach wagowych na rok 2015r
3.Popularyzacja tężyzny fizycznej wśród młodzieży
4.Popularyzacja Miasta i Gminy Międzylesie

II ORGANIZATOR
1. Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
2. Klub MLKS 'SUDETY' Międzylesie
3. MGOK Międzylesie

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniu 28.03.2015 r w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu ul. Plac Wolności 15.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą brać udział członkowie klubów sportowych , oraz innych stowarzyszeń sportowych – również zawodnicy nie zrzeszeni.
2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach .W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach.
3. Uczestnik musi mieć ukończony 14-ty rok życia – a niepełnoletni pisemną zgodę na start rodzica, lub opiekuna prawnego.
4. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 40 zł.
5. Drużyny liczące 6 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 30 zł. od osoby.
6. Uczestnik musi posiadać strój sportowy; kostium lub krótkie obcisłe spodenki i koszulkę z krótkim rękawkiem.
7. Sposób oceniania boju będzie następujący: Sędzia główny podaje 2 komendy; start oraz stojak, nie robimy przytrzymania na klatce piersiowej – wyciskamy z dotknięcia sztangą klatki. ( nie odbijamy ) Pośladki i głowa muszą mieć stały kontakt z ławeczką, a stopy z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować ).

UWAGA !!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania.

V SPOSÓB RYWALIZACJI
1. Kobiety w kat. Open według formuły Wilks a;
2. Seniorzy w kat. wagowych: 60; 67,5; 75; 82,5 ; 90; 100; 110; 125; +125 kg
3. Młodzicy do lat 18 Open według formuły Wilks a;
4. Juniorzy do lat 23 Open wedlug formuly Wilks a;
5. Weterani pow. 40 lat w kat. Open według formuły Wilks a;
6. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 6 najlepszych zawodników z danej drużyny.

Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza; I-12 pkt, II-9 pkt, III-8 pkt. IV-7 pkt, V-6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje 1 pkt.

VI NAGRODY
1. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks a; w grupie kobiet nagrodzone zostaną medalem , pucharem ,dyplomem i nagrodą rzeczową.
2. Trzy pierwsze miejsca według Formuły Wilks a; Open młodzików do lat 18-stu nagrodzone zostaną medalem, pucharem i dyplomem.
3. Trzy pierwsze miejsca według Formuły Wilks a; Open juniorów do lat 23 nagrodzone zostaną medalem, pucharem i dyplomem.
4. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej wśród seniorów nagrodzone zostaną medalem , pucharem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
5. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks a; w grupie weteranów nagrodzone zostaną medalem , pucharem i dyplomem.
6. Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks a; Open mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem , dyplomem i nagrodą pieniężną wysokości; 1 miejsce 500 zł, 2 miejsce 300 zł, 3 miejsce 200 zł.
7. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem.
8. Dyplomy dla pozostałych zawodników do 6 miejsca w każdej kategorii wagowej.

VII KOMISJE
1. Komisję Sędziowską - powołuje organizator zawodów.
2. Komisja weryfikacyjna - składa się z trzech przedstawicieli klubu Sudety Międzylesie, oraz sędziego głównego zawodów.

VIII ZGŁOSZENIA
1. Wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe które spełniają warunki określone w pkt. IV uprasza się do zgłoszenia telefonicznego do dnia zawodów, pod numer; 697 615 557 Juraszek Andrzej, lub w dniu zawodów.
2. Opłata startowa na miejscu zawodów .
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod w/w numerem telefonu, oraz na stronie internetowej http://www.silaczemiedzylesie.pl/ , Facebook - Siłacze Sudety Międzylesie.

IX PORZĄDEK ZAWODÓW
28.03.2015r - { sobota }
1. W godz. 8:00 – 9:30 zgłoszenie zawodników i waga.
a. kobiety 8:00 – 8:15
b. mężczyźni 8:15 – 9.30
2. Godz. 10:20 uroczyste otwarcie zawodów
3. Godz. 10:30 start zawodniczek i zawodników

Dodaj do:    Dodaj do Facebook.com Dodaj do Google+ Dodaj do Twitter.com Translate to English

KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 
Aby móc komentować, musisz być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem serwisu.