KAMIENNA RZEŹBA 2014

Redakcja, Informacja własna

2014-08-26

Zawody 'Kamienna Rzeźba 2014' odbędą się w dniu 13 września 2014 r (sobota) w Sali Widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury, ul . Paderewskiego 36. Zgłoszenia imienne i klubowe będą przyjmowane do dnia 06.09.2014r. Weryfikacja zawodników będzie prowadzona w miejscu zawodów w dniu 13.09.2014r. od godz. 9:00 do 11:00.

W zawodach mogąbrać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kulturyfizycznej zrzeszonych wPZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku(tel.022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział wrywalizacji musi mieć opłaconą składkęczłonkowską PZKFiTSna 2014rok. Każdy startujący musi mieć opłaconąLicencjęPZKFiTS na 2014rok. Wysokość opłat podana jest wKOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2014r., dostępnym na stronie internetowej Związku:www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.